jelske dijkstra logo 2

jelske dijkstraJelske Dijkstra (foto: Jacob van Essen)Mijn naam is Jelske Dijkstra. Ik werk momenteel als taalonderzoeker bij de Fryske Akademy. Hier doe ik zowel onderzoek naar (meertalige) taalontwikkeling en taalvariatie, als naar Fries-Nederlandse spraakherkenning. Daarnaast werk ik als stafmedewerker bij RUG/Campus Fryslân. Samen met het ontwikkelteam zetten we hier een nieuwe eenjarige master Voice Technology op. Ook ben ik co-promotor bij het onderzoek van Phat Do naar spraaksynthese voor 'low-resourced' talen, oftewel talen waar weinig spraakdatabases etc. voor beschikbaar zijn. Verder voer ik regelmatig diverse opdrachten uit waar taal een rol bij speelt. 


Mijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van meertaligheid, spraaktechnologische toepassingen, fonologie, taalontwikkeling, kindertaal en taalvariatie. Als docent heb ik me de afgelopen jaren gespecialiseerd in vakken die betrekking hebben op de taalontwikkeling, meertaligheid, TARSP, onderzoeksvaardigheden en scriptiebegeleiding.

Privacybeleid

Contactgegevens

Jelske Dijkstra

© 2019 Jelskedijkstra.frl  |  login  |  website: Skelp.org