jelske dijkstra logo 2

WERKERVARING

2018-heden
Senioronderzoeker Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren en Fryske Akademy, Leeuwarden
Meertaligheid bij jonge kinderen, minderheidstalen in Europa

2018-2022
Campus Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Leeuwarden
Het opzetten van een nieuwe universitaire master Voice Technology

2016-2019
Scriptiebegeleider, HBO-docent Logopedie, Post-HBO-trainer, onderwijsontwikkelaar en kernteamlid opleiding HBO Logopedie (2018-2019), Pro Education, NCOI Groep, Hilversum
Scriptiebegeleiding en –beoordeling bij praktijkgericht onderzoek, taalontwikkeling en -analyse, curriculumontwikkeling, onderwijsontwikkeling

2016-2018
Postdoctoraal onderzoeker Frisian Audio Mining Enterprise (FAME!), Fryske Akademy, Leeuwarden
Meertalige spraak- en sprekerherkenning, onderzoek naar code switching en taalvariatie

2014-2016
Docent Veel- en Meertaligheid, Rijksuniversiteit Groningen
Meertaligheid in de samenleving, taalpolitiek in Europa, linguistic landscape 

2013-2015
Hogeschool docent, Hogeschool Windesheim, Zwolle
Scriptiebegeleiding bij praktijkgericht onderzoek, onderzoeksvaardigheden, taalontwikkeling, curriculumontwikkeling

2008-2012
Promovendus, Fryske Akademy, Leeuwarden
Onderzoek naar tweetalige taalontwikkeling (Fries/Nederlands) van peuters in Friesland

2005-2008
Wetenschappelijk onderzoeker, Fryske Akademy, Leeuwarden
Ontwikkeling Friese versie van het logopedische taalinstrument TARSP

2004-2005
Logopedist op VSO-school Amsterdam
Slechthorende kinderen en kinderen met cognitieve en gedragsproblemen

2004-2005
Logopedist in praktijk Amsterdam 
Allround praktijk: kinderen en volwassenen met stem-, spraak- en/of taalstoornissen

 

OPLEIDING

2001- 2004
Major Spraakcommunicatie en Spraaktechnologie (Algemene Taalwetenschap), Universiteit van Amsterdam
Scriptie: FRYSS: a first step towards Frisian Text-To-Speech (Friese spraaksynthese)

1997-2001
Logopedie, Hanzehogeschool, Groningen

 

Contactgegevens

Jelske Dijkstra

© 2019 Jelskedijkstra.frl  |  login  |  website: Skelp.org